Python List 消除重複元素

之前從網路爬回來的資料,為了消除重複的元素

用了set()這是最快也是最方便的好記的

list1 = ['1','2','1','3','4','1','2']
list2 = list(set(list1))
print list2

 

不過這樣排序就亂掉了

如果排序對你的List很重要

那可以試試下面的

list1 = ['1','2','1','3','4','1','2']
list2 = list(set(list1))
list2.sort(key=list1.index)
print list2 

也可以用for迴圈來跑


list1 = ['1','2','1','3','4','1','2']
list2 = []
for i in list1:
    if not i in list2:
        list2.append(i)
print list2

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *